Toen en nu

Herdenkingsmonument

Aanleiding
Een gepensioneerde dorpsgenoot las op de pagina van de oorlogsgravenstichting over een in de tweede wereldoorlog omgekomen dorpsgenoot. Gaandeweg ontdekte hij dat er meerdere mannen uit het dorp zijn geweest die hetzelfde lot hebben moeten ondergaan. Dit was de aanleiding om in ons kleine dorp een herinneringsmonument op te richten.

Project
Middels een werkgroep van vier mensen waarin de kerk, de school en Plaatselijk Belang Langezwaag vertegenwoordigd waren, kwam men tot een ontwerp en locatie: een gedenkplaat tegen de gevel van de voormalige consistorie van de protestantse kerk.

Doel
De werkgroep wil de nabestaanden, maar vooral onze dorpsjeugd en toekomstige generaties, iets tastbaar bieden en laten zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. In ‘19/’20 herdachten we 75 jaar bevrijding.

Sponsoren

De realisatie van dit monument is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van:

Rabobank

Stichting Friesland 1940-1945

Gemeente Opsterland

Protestantse gemeente Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân

Dorpsbudget Langezwaag

Nieuws

Lees meer over

Agenda

Bestuursvergadering Plaatselijk Belang
5 juni 2024
Repetitie gelegenheidskoor
6 juni 2024
Langsweachster Musykjûn
8 juni 2024
Avondvierdaagse
18 juni 2024
Avondvierdaagse
19 juni 2024
Avondvierdaagse
20 juni 2024
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw