Toen en nu

Herdenkingsmonument

Aanleiding
Een gepensioneerde dorpsgenoot las op de pagina van de oorlogsgravenstichting over een in de tweede wereldoorlog omgekomen dorpsgenoot. Gaandeweg ontdekte hij dat er meerdere mannen uit het dorp zijn geweest die hetzelfde lot hebben moeten ondergaan. Dit was de aanleiding om in ons kleine dorp een herinneringsmonument op te richten.

Project
Middels een werkgroep van vier mensen waarin de kerk, de school en Plaatselijk Belang Langezwaag vertegenwoordigd waren, kwam men tot een ontwerp en locatie: een gedenkplaat tegen de gevel van de voormalige consistorie van de protestantse kerk.

Doel
De werkgroep wil de nabestaanden, maar vooral onze dorpsjeugd en toekomstige generaties, iets tastbaar bieden en laten zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. In ‘19/’20 herdachten we 75 jaar bevrijding.

Sponsoren

De realisatie van dit monument is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van:

Rabobank

Stichting Friesland 1940-1945

Gemeente Opsterland

Protestantse gemeente Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân

Dorpsbudget Langezwaag

Nieuws

Lees meer over

Agenda

Repetitie kerstkoor
30 november 2023
Kaartavond
2 december 2023
Kerstfair 2023
9 december 2023
Kerkdienst
10 december 2023
Ledenvergadering IJsbaan
11 december 2023
Lyts Krystconcert
12 december 2023