12 januari 2024

Van de bestuurstafel

Het bestuur van SV Langezwaag vergadert eens per maand. In dit artikel de highligts van de afgelopen bestuursvergadering.

ALV 18 december 2023

We kijken terug op een goed bezochte algemene ledenvergadering. Mooi dat er zoveel betrokken leden zijn! Uit de financiën blijkt dat de energiekosten de hoogste kostenpost is. Gelukkig hebben we nog wat subsidie en tegemoetkoming kunnen ontvangen. Desondanks hebben we het seizoen 2022-2023 met een klein verlies af moeten sluiten. Het goede nieuws is dat we binnenkort met behulp van sponsors een nieuw scorebord bij het hoofdveld kunnen plaatsen. Hartelijk dank hiervoor!

Nog meer goed nieuws is dat Willem Meijer door de ALV is benoemd als bestuurslid. Willem welkom! Willem gaat zich eerst bezighouden met organisatie van acties en evenementen en de inzet van vrijwilligers daarbij.

Samen met het Dorpshuis en de gemeente Opsterland zijn we in gesprek over het eigendom van ’t Paradyske. Het is de bedoeling dit in een stichting MFA onder te brengen. Voorwaarde is dat we ook in de toekomst onze functies in het dorp kunnen blijven uitoefenen. Goede afspraken over onderhoud en de bijdrage van de gemeente hieraan worden opgesteld.

Het voetbalveld heeft onze aandacht, door het slechte weer konden we de afgelopen maanden hier slechts sporadisch gebruik van maken. We willen goede afspraken maken over tijdig onderhoud, zodat we deze situatie wellicht in de toekomst kunnen voorkomen. Daarnaast is een onderzoek naar draagvlak en haalbaarheid van een kunstgrasveld genoemd. We willen een werkgroep instellen die zich hier mee bezig gaat houden. Belangstellenden kunnen zich melden bij een der bestuursleden.

Sponsortoernooi

Óp zaterdag 27 januari organiseren we voor onze hoofd- en subsponsors een volleybaltoernooi. We zijn hen zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan onze vereniging en willen graag wat terug doen in de vorm van een sportieve en gezellige avond. Vanaf 19.00 strijden 6 teams om de fel begeerde wisselbeker die nu nog in handen is van Autobedrijf Rob Klaassen.

Vrijwilligersavond

Zonder vrijwilligers geen vereniging! Om al deze mensen te bedanken hebben we voor de kerst een attentie rondgebracht met een uitnodiging voor een gezellige vrijwilligersavond op zaterdag 3 februari. Met een hapje en een drankje staan we dan even stil bij het vele werk dat ze voor onze vereniging verzetten.

8 van Langezwaag

Op zaterdag 24 februari is de 35e 8 van Langezwaag! Een jubileumeditie waarbij we extra uitpakken door de eerste inschrijvers te belonen met een jubileumshirt! Ook hiervoor zijn er vele vrijwilligers in actie o.a. als verkeersregelaar of verzorger. In de kantine kunnen we nog wel wat hulp gebruiken, meld je aan bij het bestuur als je mee wil helpen.

Violenactie

In maart staat onze violenactie weer op het programma. Naast de violen verkopen we deze keer ook potgrond. In februari komen de bestelbriefjes in de bus. Hierop staat dan ook wanneer de violen opgehaald kunnen worden.

Heb je vragen aan het bestuur, meld je dan bij de secretaris Henk de Vries (06-29526972)

Meer

Lees meer over

Adres:

Paradys 8
8404 BV
Langezwaag

Telefoon

Agenda

Algemene ledenvergadering SV Langezwaag
18 december 2023

Fout: Contact formulier niet gevonden.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw