9 november 2023

Regen zet stop op voetbal in Langezwaag

LANGEZWAAG Op sportpark It Paradyske in Langezwaag is als gevolg van de vele regen al twee weekenden geen competitievoetbal meer gespeeld. Zelfs trainen is onmogelijk op de beide velden van de zondag vierdeklasser. Het derde voetballoze weekend op rij zit er aan te komen. “Ik tink net dat der kommend wykein by ús fuotballe wurdt,” is voorzitter Henk de Vries weinig hoopvol.

De maand oktober was de natste sinds 2008 en de eerste week van november kwam er alleen maar meer hemelwater bij. Teveel voor de voetbalvelden van v.v. Langezwaag. Het sportpark ligt er doorgaans prima bij, maar op dit moment zijn de velden onbespeelbaar. De drainage kan de grote hoeveelheden regen niet verwerken. De Vries, sinds 2015 voorzitter, heeft het nooit eerder zo erg meegemaakt.

“Sjoch,” de voorzitter wijst naar het parallel aan het tweede veld lopende slootje. Die zit tjokvol. “As it wetter sa heech stiet, witte wy wol hoe let it is.” Het B-veld, dat ook dienst doet als trainingsveld, is er niet best aan toe. Voor de beide doelen is het modderig en staan plassen, maar dat is niet ongewoon. Verontrustender is de middelste strook gras die van penaltystip naar penaltystip loopt.

Verzadigd

Daar is de grasmat verzadigd en zompig. Voetballen is onmogelijk, hier wil de bal niet rollen. “En it is gefaarlik foar de spilers,” stelt De Vries. De staat van het hoofdveld is beter, maar vooral in de hoeken bij de cornervlaggen blijft veel water staan. Ook hier is voetballen onverantwoord. Op gedeelten van de velden zou getraind kunnen worden, maar dan dreigt het gevaar van overbelasting. “Wy wolle ús fjilden net ferniele.”

Vooral niet omdat het nog vroeg in het seizoen is. Als de velden nu vertrapt worden, herstelt het gras zich niet meer en moeten de spelers van Langezwaag de hele winter spelen op een moddervlakte. Om de velden te ontzien wordt er daarom niet gevoetbald en getraind. Een moeilijk besluit, maar het kan niet anders. “Dit is kleare oermacht,” vindt De Vries.

‘Ferkearde laach’

Gelukkig beschikt Langezwaag over een sportzaal. Hier trainen de jeugdteams en soms ook de senioren. “De froulju hawwe fan ‘e wike nei de sportskoalle west en ús earste hat by Gordyk oan ‘e kondysje wurke. Rinne is net populêr by fuotballers, mar je sykje alternativen, wolle dwaande bliuwe mei-inoar,” vertelt de voorzitter.

Hoe het kan dat de velden zo slecht zijn, is voor De Vries een raadsel. ‘It is krekt oft der in ferkearde laach sit dêr ’t wetter net trochhinne komt.” De drainage werkt, heeft de gemeente, die als eigenaar verantwoordelijk is voor het onderhoud van de velden, geconstateerd. “It liket wol ferstoppe, mar de gemeente wol de buizen net trochspuitjse, dêr binne se gjin foarstanner fan.”

Opsterland had een prikbeurt voor de velden gepland, maar kan nu het zo nat is niet met zwaar materieel op het terrein. Jammer, aldus De Vries, want een prikbeurt was goed geweest voor de kwaliteit van de voetbalmat. Om meer inzicht te krijgen in de problemen houdt de vereniging een logboek bij. “En wy moatte eins witte wat de oarsaak is. Falt der gewoan tefolle wetter, of is der wat oars oan de hân.”

Geen ritme

De voorzitter hoopt op een snelle oplossing. Voor alle leden, maar zeker voor het naar de vierde klasse gepromoveerde eerste elftal dat pas vier keer in actie kwam. “Dat wy in dreech seizoen temjitte giene, wisten wy, mar sa komme wy nea yn ús ritme. Wy hawwe troch de wike in pear kear freonskiplik spile, mar dat kinst net fergelykje mei kompetysjefuotbal.”

De Vries houdt angstvallig de weersvoorspellingen en buienradar in de gaten. Wat hij ziet en leest maakt hem niet vrolijk. Volledig droog wordt het voorlopig niet. Hij hoopt desondanks dat met wat aanpassingen enkele jeugdteams dit weekend in actie kunnen komen. “Oars wurde de ferskillen yn it oantal wedstryden dat spile is te grut. En by de lytskes is it ek noch sa dat der hast gjin romte yn it programma is om yn te heljen.”

Meer

Lees meer over

Adres:

Paradys 8
8404 BV
Langezwaag

Telefoon

Agenda

Test Sport
12 oktober 2023