Plaatselijk Belang

Wat doen wij

Wat doet Plaatselijk Belang Langezwaag?

Als sinds 19 september 1901 is Plaatselijk Belang Langezwaag de belangenbehartiger van het dorp. Plaatselijk Belang Langezwaag doet dit als Vereniging voor haar leden. Gelukkig zijn de meeste inwoners van Langezwaag daarom ook lid.

Belangenbehartiger voor leden

Plaatselijk Belang Langezwaag is aanspreekpunt voor individuele leden, groepen leden of verenigingen in het dorp. De bestuursleden van Plaatselijk Belang Langezwaag kunnen hiervoor rechtstreeks worden benaderd of via de bijeenkomsten die Plaatselijk Belang Langezwaag organiseert.

Voor de meningsvorming van de leden informeert Plaatselijk Belang Langezwaag de leden over ontwikkelingen die van belang zijn voor het dorp. Dit gebeurt via de website klaverbledtsje.nl/plaatselijk-belang/, via enquetes en via informatiebijeenkomsten.

Plaatselijk Belang Langezwaag gaat er overigens vanuit dat dorpsgenoten eerst zelf actie ondernemen. Levert dat te weinig of niets op dan kan Plaatselijk Belang, worden ingeschakeld.

Belangenbehartiger naar gemeente en andere instanties

Als belangenbehartiger is Plaatselijk Belang Langezwaag aanspreekpunt voor verschillende instanties. De belangrijkste daarvan is de Gemeente Opsterland. Ieder jaar overlegt Plaatselijk Belang Langezwaag minimaal twee maal per jaar met de gemeente. Dit gaat over beleid en over onderhoudswerkzaamheden.

Andere instanties waar Plaatselijk Belang Langezwaag contact mee heeft zijn bijvoorbeeld de woningcorporatie Elkien en de busmaatschappij.  Regelmatig is er ook contact met de dorpsagent.

Belangenbehartiger voor nieuwe initiatieven

Plaatselijk Belang Langezwaag ondersteunt ook initiatieven om nieuwe zaken te ontwikkelen die de leefbaarheid in ons dorp ten goede komen. Deze taak zal altijd uitgevoerd worden, samen met de betrokken bewoners. Daarom zal bij nieuwe zaken eerst onderzoek gedaan worden naar het draagvlak in het dorp.

Contactgegevens

Omdat de samenstelling van het bestuur jaarlijks verandert, treft u op www.klaverbledtsje/plaatselijk-belang/bestuur de actuele samenstelling van het bestuur aan. Plaatselijk Belang Langezwaag heeft een eigen emailadres, pb@langezwaag.com. Het postadres is Secretariaat Plaatselijk Belang, Skoalplein 29, 8404 GV Langezwaag.

Nieuws

Lees meer over

Postadres:

Secretariaat Plaatselijk Belang
Skoalplein 29
8404 GV Langezwaag

E-mailadres

Agenda

Bestuursvergadering Plaatselijk Belang
5 juni 2024
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw