15 november 2023

60 kilometerzone Hegedyk – t Skeane Ein

Van de Gemeente Opsterland hebben wij bericht gekregen dat de werkzaamheden voor de 60 kilometerzone van de Hegedyk en de aanpassing van de kruising met ´t Skeane Ein zijn vertraagd. Volgens de meest recente planning starten de werkzaamheden in april 2024.

Meer

Lees meer over

Postadres:

Secretariaat Plaatselijk Belang
Skoalplein 29
8404 GV Langezwaag

E-mailadres

Agenda

Jaarvergadering Plaatselijk Belang
20 maart 2024