Plaatselijk Belang

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van Plaatselijk Belang verandert jaarlijks. In de meest optimale situatie bestaat ons bestuur uit 7 personen. De huidige bezetting is als volgt:

Thijs Oud, voorzitter

Suzanne Dekker-de Heer, secretaris

Wietse Bosma, lid; momenteel waarnemend secretaris

Sietske Voolstra, lid

Wouter Speelman, aspirant lid

 

Voor de functie van penningmeester is een vacature, daarnaast is er nog een vacature voor algemeen lid.

Vergaderdata:

Wij vergaderen maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus. De actuele data worden vermeld op de dorpsagenda. In principe zijn de vergaderingen voor iedereen toegankelijk. Wel vragen wij van u om u van tevoren even aan te melden door een e-mail te sturen naar pb@langezwaag.com.

Heeft u iets te melden en/of wilt u dat wij iets bespreken, geef dit dan aan ons door via pb@langezwaag.com.

Lees meer over

Postadres:

Secretariaat Plaatselijk Belang
Skoalplein 29
8404 GV Langezwaag

E-mailadres

Agenda

Bestuursvergadering
20 december 2023