Plaatselijk Belang

Aanvraagformulier Dorpsbudget

Het dorpsbudget moet worden ingezet voor kleinschalige projecten e/o activiteiten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de burgerparticipatie van het dorp. De toekenning ligt bij Plaatselijk Belang, die de aanvragen zal toetsen aan de volgende criteria:

  • Wijzigingen in de openbare ruimte moeten zijn overlegd met de gemeente
  • De activiteit mag niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en/of beleid van de gemeente
  • Iedere aanvraag staat op zichzelf, dus voor een terugkerende activiteit moet ieder jaar opnieuw een aanvraag worden ingediend. Eerder verkregen bijdrage geeft geen recht op een nieuwe bijdrage
  • De aanvraag dient 6 weken voor de geplande datum van de activiteit, schriftelijk, te zijn ingediend.

Gebruik a.u.b. één van beide onderstaande mogelijkheden voor het indienen van een aanvraag voor het dorpsbudget.

Lees meer over

Postadres:

Secretariaat Plaatselijk Belang
Skoalplein 29
8404 GV Langezwaag

E-mailadres

Agenda

Bestuursvergadering
20 december 2023