Plaatselijk Belang

Aanvraagformulier Dorpsbudget

Het dorpsbudget moet worden ingezet voor kleinschalige projecten e/o activiteiten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de burgerparticipatie van het dorp. De toekenning ligt bij Plaatselijk Belang, die de aanvragen zal toetsen aan de volgende criteria:

  • Wijzigingen in de openbare ruimte moeten zijn overlegd met de gemeente
  • De activiteit mag niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en/of beleid van de gemeente
  • Iedere aanvraag staat op zichzelf, dus voor een terugkerende activiteit moet opnieuw een aanvraag worden ingediend. Eenzelfde activiteit kan maar 1 keer in de 3 jaar rekenen op een bijdrage
  • De aanvraag dient 6 weken voor de geplande datum van de activiteit, via het aanvraagformulier, te zijn ingediend, voorzien van de noodzakelijke bijlagen waaronder een volledige begroting van de inkomsten en de kosten van de activiteit

Gebruik a.u.b. één van beide onderstaande mogelijkheden voor het indienen van een aanvraag voor het dorpsbudget.

Nieuws

Lees meer over

Postadres:

Secretariaat Plaatselijk Belang
Skoalplein 29
8404 GV Langezwaag

E-mailadres

Agenda

Bestuursvergadering Plaatselijk Belang
5 juni 2024

    3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw