Over Langezwaag

Langezwaag (Langsweagen) is een wegdorp in de gemeente Opsterland. Het dorp ligt ten zuidwesten van Gorredijk, aan de weg van Gorredijk naar Heerenveen, en telt ruim 1000 inwoners.

Het dorp ligt op de grens van zand- en veengronden. Ten westen en zuiden van Langezwaag is sprake van een open landschap en ten oosten en noorden heeft het landschap een gesloten karakter. Langezwaag is gelegen in de zuidwestelijke punt van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt ongeveer halverwege aan de doorgaande weg tussen Gorredijk en Heerenveen. Deze doorgaande weg is door middel van de aanleg van een rondweg (De Boenders) om het dorp heen geleid. Het dorp is goed met het openbaar vervoer te bereiken doordat het aan de buslijn tussen Heerenveen en Gorredijk ligt(buslijn 20).

Het dorp heeft een apotheekhoudend huisarts. Naar het centrum van Heerenveen is het ongeveer 6 kilometer, in Heerenveen is ook het streekziekenhuis de Tjongerschans gevestigd, wat vanuit Langezwaag prima te bereiken is. De openbare basisschool It Aventoer, een locatie van stichting Comprix, is gevestigd in het dorp, in de school zit ook de peuteropvang Boartlik Begjin, een locatie van Kinderwoud. Ook zijn er prima voorzieningen voor sport en vertier. De Protestantse Kerk maakt een belangrijk deel uit van de dorpsgemeenschap

 

Eigen wapen en dorpsvlag.

Langezwaag beschikt over een eigen wapen en dorpsvlag. Wapen en vlag zijn door Plaatselijk Belang bij de opening van de sporthal in oktober 1994 aangeboden aan het dorp.

Wapen: In groen drie linker schuinbalken van zilver; een rood hartschild, beladen met een zilveren uitgerukte boom; het hartschild vergezeld in de schildhoeken en in de schildvoet van een rode klaver.

Vlag: Een vlag van zeven even brede linker schuinbanen van groen en wit; in de broektop een rode klaver van 1/2 vlaghoogte.

Het woord ‘zwaag’ betekent weiland, in het wapen aangeduid met de drie rode klavers. Tegelijkertijd duidt dit op de drie buurtschappen: De Sing Sang, De Wijngaarden en Jonkersland (dit laatste buurtschap is sinds 1988 een zelfstandig dorp). De kleuren groen en zilver komen uit het wapen Wijngaarden en de schuinbalken wijzen naar de stroken land die na de vervening zijn ontstaan. Het dorp zelf wordt aangegeven door het rode hartschild. Omdat de kern van het dorp bij de kerk ” ’t Hou ” (het hof) heet, is in het hartschild een zilveren boom opgenomen. De vlag is een vereenvoudigde weergave van het wapen en geeft de naam “lange zwagen” voortreffelijk weer.

Bron: de heer J.C. Terluin, ontwerper van wapen en vlag. Vastgelegd in Genealogysk Jierboek 2000 op blz. 198 en 199.

 

 

 

Lees meer over

Agenda

Repetitie kerstkoor
30 november 2023
Kaartavond
2 december 2023
Kerstfair 2023
9 december 2023
Kerkdienst
10 december 2023
Ledenvergadering IJsbaan
11 december 2023
Lyts Krystconcert
12 december 2023