Over Langezwaag

Langezwaag (Langsweagen) is een wegdorp in de Friese gemeente Opsterland. Het dorp ligt ten zuidwesten van Gorredijk, aan de doorgaande weg van Gorredijk naar Heerenveen, en telt ruim 1000 inwoners.

Het dorp ligt op de grens van zand- en veengronden. Ten westen en zuiden van Langezwaag is sprake van een open landschap en ten oosten en noorden heeft het landschap een gesloten karakter. Langezwaag is gelegen in de zuidwestelijke punt van de Friese gemeente Opsterland. Het dorp ligt ongeveer halverwege aan de doorgaande weg tussen Gorredijk en Heerenveen. Deze doorgaande weg is door middel van de aanleg van een rondweg (De Boenders) om het dorp heen geleid. Het dorp is goed met het openbaar vervoer te bereiken doordat de streekbus tussen Heerenveen en Gorredijk (buslijn 20) langs het dorp rijdt en aan de Hegedyk een aantal opstapplaatsen heeft.

Het dorp heeft een huisarts. Zowel naar het centrum van Gorredijk als Heerenveen is het ongeveer 6 kilometer, in Heerenveen is ook het ziekenhuis de Tjongerschans gevestigd. De openbare basisschool It Aventoer, een locatie van stichting Comprix, is gevestigd in het dorp, in het schoolgebouw zit ook de peuteropvang Boartlik Begjin, en de BSO; beide zijn locaties van Kinderwoud. Ook zijn er prima voorzieningen voor sport en vertier. De Protestantse Gemeente maakt een belangrijk deel uit van de dorpsgemeenschap

 

Eigen wapen en dorpsvlag.

Langezwaag beschikt over een eigen wapen en dorpsvlag. Wapen en vlag zijn door Plaatselijk Belang Langezwaag bij de opening van de sporthal in oktober 1994 aangeboden aan het dorp.

Wapen: In groen drie linker schuinbalken van zilver; een rood hartschild, beladen met een zilveren uitgerukte boom; het hartschild vergezeld in de schildhoeken en in de schildvoet van een rode klaver.

Vlag: Een vlag van zeven even brede linker schuinbanen van groen en wit; in de broektop een rode klaver van 1/2 vlaghoogte.

Het woord ‘zwaag’ betekent weiland, in het wapen aangeduid met de drie rode klavers. Tegelijkertijd duidt dit op de drie buurtschappen: De Sing Sang, De Wijngaarden en Jonkersland (dit laatste buurtschap is sinds 1988 een zelfstandig dorp). De kleuren groen en zilver komen uit het wapen Wijngaarden en de schuinbalken wijzen naar de stroken land die na de vervening zijn ontstaan. Het dorp zelf wordt aangegeven door het rode hartschild. Omdat de kern van het dorp bij de kerk ” ’t Hou ” (het hof) heet, is in het hartschild een zilveren boom opgenomen. De vlag is een vereenvoudigde weergave van het wapen en geeft de naam “lange zwagen” voortreffelijk weer.

Bron: de heer J.C. Terluin, ontwerper van wapen en vlag. Vastgelegd in Genealogysk Jierboek 2000 op blz. 198 en 199.

 

 

 

Lees meer over

Agenda

Bestuursvergadering Plaatselijk Belang
5 juni 2024
Repetitie gelegenheidskoor
6 juni 2024
Langsweachster Musykjûn
8 juni 2024
Avondvierdaagse
18 juni 2024
Avondvierdaagse
19 juni 2024
Avondvierdaagse
20 juni 2024
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw