Aventoer
13 februari 2024

Schoolnieuws februari 2024

Beste inwoners van Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân,

Het nieuwe jaar is weer begonnen en daarmee ligt er weer een jaar vol kansen en mogelijkheden voor ons. In januari evalueren we het eerste half jaar. De kinderen maken cito-toetsen die we analyseren om daar vervolgens ons plan voor het tweede half jaar op te baseren. Groep 8 heeft dit jaar voor het eerst de doorstroomtoets gemaakt. Die toets is vergelijkbaar met de vroegere eindtoets in groep 8, maar deze toets wordt eerder afgenomen om alle kinderen gelijke kansen te geven op het voortgezet onderwijs. Een mooie ontwikkeling!

Gelukkig wordt het buiten weer langzaamaan wat lichter bij het naar school gaan en naar huis fietsen, maar toch valt het mij (en andere ouders) op dat er best veel kinderen zonder licht naar huis fietsen. Vooral in het buitengebied is dat riskant. Daarom namens enkele ouders, de school en de MR het verzoek aan iedereen om de lichten op de fiets van uw zoon of dochter te controleren. Zo houden we het voor iedereen een stuk veiliger!

Op school hebben we ook niet stilgezeten de afgelopen periode. Een van de scholingen die we als team hebben gevolgd gaat over een juiste manier van instructie geven. Wat vooral interessant is om te bespreken met elkaar is de wijze waarop het doel van de les behaald kan worden. Niet elke opdracht of aanpak uit het lesboek is noodzakelijk om het einddoel van de gegeven les te behalen. Dat geeft leerkrachten meer eigenaarschap en kan ruimte bieden in het toch al volle rooster. Uiteraard is het wel de uitdaging om hierin een doorgaande lijn te houden en je te richten op het te behalen doel. Een mooie uitdaging voor alle leerkrachten om bewust keuzes te maken in het aanbod voor de kinderen.

Ook zijn we druk bezig met de eerste feestelijke ouderavond van It Aventoer! De generale repetitie staat gepland op woensdag 29 mei voor opa’s, oma’s en andere geïnteresseerden. De grote uitvoering voor de ouders staat gepland op donderdag 30 mei. Het thema van deze Feestelijke Ouderavond is Talent! We kijken er enorm naar uit!

Deze keer is er geen bijdrage vanuit de kinderen. In de volgende editie zal er weer een bijdrage van de kinderen bijgevoegd worden!

Vriendelijke groet,

Het team van It Aventoer

Meer

Lees meer over

Agenda

Bestuursvergadering Plaatselijk Belang
5 juni 2024
Repetitie gelegenheidskoor
6 juni 2024
Langsweachster Musykjûn
8 juni 2024
Avondvierdaagse
18 juni 2024
Avondvierdaagse
19 juni 2024
Avondvierdaagse
20 juni 2024
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw