Column
1 november 2023

Column Hielke – oktober 2023 – Zorgen om de zorg

Zorgen om de zorg 

De eerste indicaties over premiestijging van de zorgverzekeringen van volgend jaar zijn fors te noemen. Wie bij de DSW zorgverzekeraar zit, zal minstens € 11,50 per maand meer aan premie kwijt zijn. Ervaring leert dat andere zorgverzekeraars ook in deze mate hun tarieven zullen gaan verhogen. Iedere Nederlander is verplicht om een zorgverzekering te nemen.

Het huidige systeem van zorgverzekering stamt uit 2006 en komt in de plaats van het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering. Zorgverzekeringen zijn verplicht iedereen te accepteren die verzeker wil worden. De zorgverzekering betaalt voor ons de huisartsenzorg, medicijnen, specialistische zorg, medische hulpmiddelen, ziekenvervoer, mondzorg, kraamzorg en psychische zorg. Voor alle andere zorg is het Rijk verantwoordelijk.

In Nederland zijn de zorgkosten de afgelopen 60 jaar van het Rijk fors gestegen. Voor komend jaar geeft het Rijk al meer dan 100 miljard euro’s uit aan de zorg en dat is 5.900 euro per inwoner. De stijging van de zorgkosten is al jaren groter dan de stijging van onze Bruto Binnenlands Product. De stijging is een veelkoppig monster.

De belangrijkste oorzaken op een rij:

  1. De vergrijzing: de zorgkosten van ouderen liggen ongeveer 10 keer hoger dan iemand van middelbare leeftijd.
  2. Nieuwe technologie: nieuwe en duurdere medicijnen en apparatuur.
  3. Toename van chronische zieken omdat ziekten waar men vroeger voortijdig aan overleed, nu met langdurige behandeling en medicijnen veel beter zijn te begeleiden.
  4. Het zorggebruik neem toe. We gaan vaker naar de huisarts en er is een toenemende vraag naar geestelijke gezondheidszorg.
  5. Hogere eisen. We wensen geen ongemak en willen meer privileges in de zorg. Er is meer vraag naar informatie en second opinion.
  6. Er wordt meer begeleiding gevraagd in geval mensen moeilijk mee kunnen komen in de maatschappij, voor ouderen of mensen met een beperking.

Momenteel is er nog een vraagstuk bij gekomen in de zorg en dat is de krapte op de arbeidsmarkt. Dit is niet alleen een probleem voor de zorg maar in de hele economie kampt men met krapte op de arbeidsmarkt. Hoger loon en betere werkomstandigheden kunnen enige soelaas bieden, maar geven aan de andere kant ook hogere ziektekostenpremies of belastingen.

Automatisering en robotisering kunnen arbeidsverlichting bieden. In landelijke campagnes worden we meermaals gewezen op gezonder leven met thema’s over meer bewegen, minder vet eten en meer groente en fruit , stoppen met roken, enz. Deze campagnes zijn gericht op preventief beleid om te voorkomen dat we eerder een beroep doen op de gezondheidzorg om de kostenstijging minder snel te laten verlopen. Uiteindelijk moet de totale zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven. Willen we de zorg in de toekomst ook nog enigszins betaalbaar houden, dan zullen veel meer mensen een preventieve levenswijze moeten nastreven.

In Langezwaag mogen we ons nog gelukkig prijzen met een huisartsenpraktijk in het dorp. Lekker dichtbij, geeft een goed gevoel. Bovendien wonen we in een gezonde omgeving met veel ruimte en groen. We kunnen bewegen met een wandeling door dorpsbossen en fietsen in de open landschappen.  Er is een sportgelegenheid voor iedereen, zowel binnen als buiten en voor jong en oud. Dat zijn belangrijke voorwaarden. Maar ook met digitale monitoring van onze gezondheid en vroegtijdig ingrijpen kan in de toekomst erger worden voorkomen. Het RIVM meldde kort geleden dat er steeds minder mensen gebruik maken van borst- en darmkankeronderzoek. Dat zijn verkeerde ontwikkelingen omdat vroegtijdige herkenning de kans op genezing juist erg vergroot.

Kortom, er zijn zorgen om de zorg maar er zijn ook kansen in de zorg om, als het nodig blijkt te zijn, ons soms broze leven te ondersteunen.

Hielke

Meer

Lees meer over

Agenda

Langsweagster Muzykjun
8 juni 2024
Algemene ledenvergadering De Laatste Eer
11 april 2024
Kerkdienst
14 april 2024
Darts Koppel Toernooi
20 april 2024