19 oktober 2023

Opknappen begraafplaats

In 2022 is vanuit 1 Miljoen Mini Missies het idee naar voren gebracht om het kerkhof en de begraafplaats op te knappen. Daarvoor is een werkgroep samengesteld die, in afstemming met de kerkenraad, aan het werk is gegaan. In 2023 zijn de 1e verbeteringen uitgevoerd en er zijn verdere plannen in voorbereiding.

Meer

Lees meer over

Bezoekadres:

Kerkgebouw:
’t Hou 9
8404 GH Langezwaag

Postadres:

Scriba:
Schansburg 48
8401 SG Gorredijk

E-mailadres

Agenda