13 december 2023

Kerst in en rond de kerk

Vanwege de kerst zijn er een aantal activiteiten in en rond de kerk.

Tijdens de lichtjeswandeling op 21 december 2023 van Skoalle It Aventoer is er van 18.30 uur tot 19.30 uur een levende kerststal aanwezig tegenover de huisartsenpraktijk. In de kerststal zijn Jozef en Maria aanwezig met een ezel, een schaap met 2 lammetjes en een dwerggeitje.

Op kerstavond is er van 20.00 uur tot 21.00 uur een levende kerststal voorafgaand aan de kerstnachtdienst die om 21.00 uur begint. Dominee Frans Willem Verbaas gaat voor in deze dienst. Aan deze dienst werken een gelegenheidskoor o.l.v. Meta Oud en fanfare OKK o.l.v. Geertje Sybesma. Jan Andries Dijkstra speelt piano en Jan Postmus bespeelt het orgel.

Op 1e kerstdag is er van 14.30 uur tot 15.30 uur weer een levende kerststal voorafgaand aan het kerstfeest voor iedereen wat om 15.30 uur begint. Dominee Frans Willem Verbaas leidt deze dienst waaraan een gelegenheidskinderkoor o.l.v. Meta Oude meewerkt. Jan Andries Dijkstra speelt piano en Annette Notenbomer bespeelt het orgel.

Meer

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw