29 oktober 2023

Kerknieuws oktober 2023

Projectkoor voor de kerstavond

Dit voorjaar nog liet het Langezwaagse projectkoor onder leiding van Meta Oud van zich horen tijdens een muziekavond in het Dorpshuis. Dit jaar is het projectkoor uitgenodigd om te komen zingen in de kerstavonddienst in de kerk op 24 december. Bekende en minder bekende kerstliederen zullen worden ingestudeerd. Naast het projectkoor zal ook muziekkorps OKK uit Jonkerslân medewerking verlenen aan deze kerstavonddienst. Op deze wijze hopen we dit jaar een hartelijk, muzikaal en vooral verbindend kerstfeest te vieren.  Dat kan onze verdeelde wereld wel gebruiken!

Hebt u, heb jij zin mee te zingen? De repetitiedata zijn nog niet bekend, maar aanmelden kan alvast bij Meta Oud (06 – 25 50 80 41) of ds. Frans Willem Verbaas (dominee@kerklangezwaag.nl of 06 – 39 51 08 98)

Vredesvlag wordt uitgestoken bij de kerk

Leo Veldman steekt de vredesvlag uit

De ontzetting over de uitbarsting van terreur in Israël, op zaterdag 7 oktober, reikt tot in Langezwaag. Onze gedachten gaan uit naar de Israëlische slachtoffers, de gegijzelden, hun familieleden en dierbaren, en ieder die sindsdien is uitgeleverd aan angst en vertwijfeling. De verschrikking is des te erger, omdat de moordpartij op zoveel joodse mensen alle kenmerken heeft van een klassieke pogrom. Israëls antwoord op de terreuraanslag, het dagenlange bombardement van Gaza, raakt velen van ons evenzeer diep. Ook het enorme leed van al die duizenden ‘gewone’ mannen, vrouwen en kinderen in Gaza is te erg voor woorden.

We beseffen dat het conflict tussen de Israëli’s en Palestijnen buitengewoon ingewikkeld is, naar de mens gesproken zelfs uitzichtloos. Laten we hopen dat er nieuwe leiders op zullen staan in Israël en de Palestijnse gebieden die de moed hebben een oprechte dialoog te starten met het oog op verzoening en vrede. Tot die tijd denken we aan alle mensen van goede wil die lijden onder de gevolgen van de terreurdaden die op 7 oktober werden gepleegd en onder het escalerende geweld dat daar weer uit voortkwam. In de Mattheuskerk blijven we bidden om vrede. De vredesvlag die sinds half oktober aan de kerk wappert is als het ware een zichtbaar gebed om die zo gewenste vrede. Voorlopig laten we die vlag nog maar even wapperen.

 

Dominee Frans Willem Verbaas

 

Meer

Lees meer over

Bezoekadres:

Kerkgebouw:
’t Hou 9
8404 GH Langezwaag

Postadres:

Scriba:
Schansburg 48
8401 SG Gorredijk

E-mailadres

Agenda