Links

Naam kerkelijke gemeente website
Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe www.pkn-tjalleberd-deknipe.nl
Rooms Katholieke Parochie Gorredijk http://www.claravanassisi.nl
Protestantse Gemeente Gorredijk www.ontmoetingskerkgorredijk.nl
Protestantse Gemeente ‘De Tjongervallei’ (Oude- en Nieuwehorne, Bontebok, Katlijk en Mildam) https://protestantse-gemeente-oude-nieuwehorne.protestantsekerk.net
https://katlijk-mildam.protestantsekerk.net/
Doopsgezinde Gemeente Heerenveen Tjalleberd https://www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl/
Protestantse Gemeente Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag www.kerkjubbega.nl
Protestantse Gemeente Olde- en Nijeberkoop http://www.pg-olde-nijeberkoop.nl/

Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân ontmoeten Friese Protestantse Kerken elkaar en zorgen zij voor elkaar. Kijk regelmatig op de website van de classis om kerkenwerk en samen kerk zijn leuker, makkelijker en meer verbindend te laten zijn. Ook voor jouw gemeente. Zie link hieronder bij Classis Fryslân.

naam (kerkelijke) instantie website   
Protestantse Kerk Nederland www.pkn.nl
Kerk in Actie www.kerkinactie.nl
Classis Fryslân www.classisfryslan.nl/
Gebiedsteam Gemeente Opsterland https://www.opsterland.nl/Contact-gebiedsteam

Lees meer over

Bezoekadres:

Kerkgebouw:
’t Hou 9
8404 GH Langezwaag

Postadres:

Scriba:
Schansburg 48
8401 SG Gorredijk

E-mailadres

Agenda