Kerkrentmeesters

Werkzaamheden kerkrentmeesters.

De kerkrentmeesters beheren de kerkelijke bezittingen. Zij zorgen voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen (kerk en vergaderruimte). Daarnaast beheren zij de verhuurde en verpachte bezittingen (gebouwen en land).

Aktie Kerkbalans

Onze kerk doet elk jaar mee aan de Aktie Kerkbalans. In het voorjaar krijgt u een enveloppe van de kerk waarin een antwoordstrookje zit.
Op dit antwoordstrookje vult u uw bijdrage voor het lopende jaar in. Het antwoordstrookje wordt door één van de kerkenraadsleden weer bij u opgehaald.
Onze kerk werkt niet met automatische incasso voor de vrijwillige bijdragen. U moet dus zelf zorgen voor uw (periodieke) opdracht(en).

De Actie Kerkbalans 2023 is in mei 2023 gestart. Op elk bij de kerk bekend adres is een enveloppe met antwoordstrookje bezorgd. De antwoordstrookjes worden persoonlijk bij u opgehaald.

Bankrekening kerkrentmeesters

Het bankrekeningnummer van de kerkrentmeesters is NL10 RABO 0334 6003 08.

Op deze bankrekening worden de vrijwillige bijdragen voor Kerkbalans en Rond de Preekstoel overgemaakt.

E-mail kerkrentmeesters

Het e-mail adres van de kerkrentmeesters is kerkrentmeester@kerklangezwaag.nl

(zonder ‘s’ op het eind!).

Lees meer over

Bezoekadres:

Kerkgebouw:
’t Hou 9
8404 GH Langezwaag

Postadres:

Scriba:
Schansburg 48
8401 SG Gorredijk

E-mailadres

Agenda