Kerkenraad en dominee

De kerkenraad geeft leiding aan de kerk.

De kerkenraad is op dit moment als volgt samengesteld:

dominee Frans Willem Verbaas
voorzitter kerkenraad Geertjan Fekken
ouderling scriba Rinse Spits
ouderling Leo Veldman
diaken Geartsje Cuperus
diaken Liset Otten
ouderling Tjitske de Jong
kerkrentmeester Martine Zwaagstra
kerkrentmeester Erik Zwaagstra

Van links naar rechts: Geertjan Fekken, Martine Zwaagstra, Rinse Spits, Tjitske de Jong, Leo Veldman, Frans Willem Verbaas en Geartsje Cuperus.

Op de foto ontbreken Liset Otten en Erik Zwaagstra.

Lees meer over

Bezoekadres:

Kerkgebouw:
’t Hou 9
8404 GH Langezwaag

Postadres:

Scriba:
Schansburg 48
8401 SG Gorredijk

E-mailadres

Agenda