Kerkdiensten

Komende kerkdiensten

datum tijd plaats predikant bijzonderheden
10 december 2023 10.00 uur Langezwaag da. Christine Schlette 2e Adventszondag
24 december 2023 21.00 uur Langezwaag ds. Frans Willem Verbaas m.m.v. OKK en kerstkoor
25 december 2023 15.30 uur Langezwaag ds. Frans Willem Verbaas
31 december 2023 19.00 uur Langezwaag ds. Frans Willem Verbaas

Medewerkers aan de komende diensten

datum ambtsdrager van dienst 2e ambtsdrager / lector organist
10 december 2023 Rinse Spits Tjitske de Jong Annette Notenbomer
24 december 2023 Martine Zwaagstra Geartsje Cuperus Jan Postmus
25 december 2023 Leo Veldman Geertjan Fekken Annette Notenbomer
31 december 2023 Tjitske de Jong Trinse Spits Jan Postmus

 

Kerkomroep.

Kerkdiensten, concerten en alles wat maar in de kerk plaatsvindt, is thuis via internet te beluisteren, zowel live als achteraf via een archief. Klik op deze link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433.

De live uitzending is met een vertraging van enkele minuten.

Als u geen computer hebt en wel graag de kerkdiensten of andere activiteiten, wilt beluisteren is er nog een mogelijkheid via een zogenaamde KWR (KerkWebRadio). Wij plaatsen dan een soort radio bij u thuis waarmee u via deze radio ook de kerkdienst kunt beluisteren. Neem daarvoor contact op met Geertjan Fekken (telefoonnummer 06- 20 39 29 08).

Collecterooster

datum doel link QR-code
10 december 2023 Kinderen in de knel (Myanmar) Klik hier
24 december 2023 Unicef
25 december 2023 Kinderen in de knel (Myanmar)
31 december 2023 Julia jan Wouters Hospice

Toelichting op de collecten

10 december                                                         Kinderen in de knel

Myanmar – Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst

Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico’s op uitbuiting en misbruik groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.

 24 december                                                         Unicef

Unicef helpt kinderen wereldwijd bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Ze werken aan blijvende verbeteringen en doen dat in alle landen. Soms onder hele moeilijke omstandigheden. Ze vragen zich niet af of ze er moeten werken maar hoe ze er kunnen (blijven) werken. Want ieder kind heeft recht op goede voeding, onderwijs en gezondheidszorg.

25 december                                                         Kinderen in de knel

Inleven in het kerstverhaal

Jozelf, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen… Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven

31 december                                                         Julia Jan Wouters Hospice

Als sterven dichterbij komt en er thuis geen mogelijkheden meer zijn voor verzorging, kunnen mensen worden opgenomen in het Julia Jan Wouters Hospice. Dit prachtige huis, bijna een thuis ligt in het centrum van Heerenveen. Mensen die in een terminale fase zijn, verblijven hier in een vertrouwde en veilige omgeving. Een huis waar wordt gelachen en gehuild, gekookt en geslapen. Het huis straalt een gemoedelijke sfeer uit, waar ernstig zieken en hun naasten  zich thuis kunnen voelen.

Lees meer over

Bezoekadres:

Kerkgebouw:
’t Hou 9
8404 GH Langezwaag

Postadres:

Scriba:
Schansburg 48
8401 SG Gorredijk

E-mailadres

Agenda