Kerkblad

Rond de Preekstoel is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân. Het kerkblad verschijnt zeven keer per jaar. Het kerkblad geeft een overzicht van activiteiten die op korte termijn plaats vinden en achtergronden bij de kerkdiensten. Daarnaast wordt in het kerkblad informatie over verschillende bijeenkomsten opgenomen. Het kerkblad is ook het contactorgaan binnen onze kerkelijke gemeente voor mededelingen en oproepen. Ook kunnen er artikelen worden geplaatst voor bezinning of ter overdenking.

Een abonnement is kosteloos. Voor een abonnement stuurt u een e-mail naar: kerkblad@kerklangezwaag.nl. Een vrijwillige bijdrage voor een abonnement wordt op erg prijs gesteld. Die bijdrage kan worden overgemaakt naar NL10 RABO 0334 6003 08 ten name van Protestantse Kerk Langezwaag.

Planning
De kopij voor het eerstvolgende nummer moet uiterlijk 3 december 2023 bij de redactie binnen zijn, via e-mail naar kerkblad@kerklangezwaag.nl

De planning voor komende maanden vindt u onder ´actuele informatie voor gemeenteleden´.

Redactie
De redactie van het kerkblad wordt gedaan door Jelly Koekoek-de Vries.

Kerkblad digitaal
Klik op de betreffende regel hieronder voor de digitale kerkbladen.

65e jaargang

Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

Nummer 4

Lees meer over

Bezoekadres:

Kerkgebouw:
’t Hou 9
8404 GH Langezwaag

Postadres:

Scriba:
Schansburg 48
8401 SG Gorredijk

E-mailadres

Agenda