Diaconie

Collecte-opbrengsten

Datum Collectedoel Opbrengst
14 januari 2024 Binnenlands diaconaat Nederland  €     54,80
28 januari 2024 Plan Nederland  €     54,15
11 februari 2024 Noodhulp Gaza  €   106,40

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Geartsje Cuperus.

Rode munten à € 2,50

Gele munten à € 1,50

Groene munten à € 1,00

 

Collectemunten bestellen kan door:

Bij de bestelling graag het aantal en de soort collectemunt(en) opgeven met uw naam, adres en contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres).

Projecten

Zoals u weet kiezen we als diakenen om de zoveel jaar een nieuw project uit. Voorgaande keer was dit Cuba. Dit keer hebben we gekozen voor een project dichter bij huis, namelijk perspectief voor kinderen, hieronder valt onder anderen jeugddorp “De Glind” van de Rudolph stichting. De Glind is een dorpsgemeenschap waar kinderen en jongeren wonen die niet meer thuis kunnen wonen door verschillende omstandigheden. Dit gebeurt onder het beheer van de Rudolph Stichting. Zij ontwikkelen en ondersteunen gezinshuizen in heel Nederland en zetten zich ook in voor het jeugddorp de Glind.

Het doel is om een omgeving te creëren waarin de uit huis geplaatste kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun toekomst. Sleutelwoorden hierbij zijn kleinschaligheid, gewoon leven en behoeften van het kind centraal te zetten. We hopen dat we door dit project te steunen, deze kinderen een goede start kunnen geven. Ook zullen we op dit project verder ingaan tijdens een speciale dienst.

Als u meer informatie wilt weten over dit project verwijzen wij u naar hun website: info@rudolphstichting.nl

De dorpstuin

De diaconie levert ondersteuning aan de plaatselijke dorpstuin. Liset Otten is namens de kerkelijke gemeente de contactpersoon.

Weggeefkast Langezwaag

Sinds begin mei 2023 staat er bij de huisartsenpraktijk een weggeefkast. Deze kast is op initiatief van een aantal betrokken dorpsgenoten en met financiële steun van de Kerk, Plaatselijk Belang en het Dorpssteunpunt tot stand gekomen.

Het blijkt dat deze kast in een behoefte voorziet gezien de hoeveelheid artikelen die uit de kast gehaald wordt.

Inmiddels is de kast weer bijgevuld dankzij de bovengenoemde steun.

Dit budget is echter beperkt. Zoals in de huis-aan-huis verspreide flyer al is aangegeven, kan de weggeefkast echter niet zonder de steun van alle dorpsgenoten blijven bestaan. Wij hebben gemerkt dat er al regelmatig goederen in de kast geplaatst worden waar wij uiteraard heel blij mee zijn. Echter de vraag is op dit moment groter als het aanbod.

Wij willen u dan ook vragen om, als u het kunt missen, af en toe wat extra boodschappen mee te nemen en dit in de kast te plaatsen. Op deze manier kunnen we met z’n allen degenen die het moeilijk hebben in deze tijd een steun in de rug geven. U kunt denken aan vlees in blik of vlees wat buiten de koeling houdbaar is, aardappelen, houdbare groente, uien, broodbeleg, kaas, rijst, boter, olie en andere levensmiddelen. Als verzorgingsproducten luiers, maandverband, shampoo, toiletpapier en dergelijke.

Maar ook schoonmaakmiddelen zijn welkom.

Wij vragen u wel om op de houdbaarheidsdatum te letten en geen producten in de kast te leggen die over de datum zijn.

Deze kast is bedoeld om vooral in de eerste levensbehoeften te voorzien daarom vragen wij u om geen andere spullen in de kast te leggen. Zoals b.v. sieraden of kleding. Hoe lief ook bedoelt dit kunt u inleveren bij de kringloopwinkel.

Omdat ook kinderen in de kast kunnen willen wij u dringend verzoeken geen alcoholische dranken in de kast te zetten.

Mocht u liever een financiële bijdrage willen geven dan kan dat uiteraard ook. Dan kunnen wij als commissie de benodigde producten ook af en toe aanvullen.

U kunt u bijdrage overmaken op rekening NL76 RBRB 8835 5128 40 ten name van M.A.H. Brouwer-van Vilsteren. Wilt u dit liever anoniem doen dan kunt u een envelop met uw bijdrage met de tekst, “Weggeefkast” op de envelop in de brievenbus van het Dorpssteunpunt in de hal van het dorpshuis doen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking om dit project tot een succes te maken.

Namens de commissie,

Astrid Brouwer.

 

Bloemengroet

Vanwege de privacywetgeving worden de namen van diegenene die namens de kerk bloemen hebben gekregen niet meer vermeld op de website.
E-mail diaconie
Het e-mailadres van de diaconie is diaconie@kerklangezwaag.nl
Bankrekening diaconie
Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL39 RABO 0334 6028 90

Lees meer over

Bezoekadres:

Kerkgebouw:
’t Hou 9
8404 GH Langezwaag

Postadres:

Scriba:
Schansburg 48
8401 SG Gorredijk

E-mailadres

Agenda