Contactgegevens

naam functie / rol adres postcode plaats telefoonnrummer(s) / e-mailadres
Frans Willem Verbaas dominee t Hou 2 A 8404 GH Langezwaag 0513 – 85 69 92
06 – 39 51 08 98
dominee@kerklangezwaag.nl
Geartsje Cuperus diaken / administratie diaconie ’t Hou 28 8404 GJ Langezwaag 06 – 15 36 34 33
geartsjecuperus@gmail.com
Geertjan Fekken diaken /voorzitter kerkenraad Lang Ein 6 8404 BN Langezwaag 0513 – 68 84 53
06 – 20 39 29 08
diaconie@kerklangezwaag.nl
Jan Postmus administratie kerkrentmeesters ’t Hou 28 8404 GJ Langezwaag 06 12 71 02 67
kerkrentmeester@kerklangezwaag.nl
Leo Veldman ouderling Lang Ein 4 8404 BN Langezwaag 0513 – 68 91 01
06 – 52 63 84 66
veldman.l.m@gmail.com
Liset Otten diaken ’t Hou 20 8404 GH Langezwaag 0513 – 68 96 33
06 – 82 97 49 25
lisetotten@live.nl
Martine Zwaagstra ouderling kerkrentmeester ’t Hou 5 8404 GH Langezwaag 0513 – 61 52 28
06 – 38 69 47 63
martinevansteinvoorn@gmail.com
Erik Zwaagstra kerkrentmeester ’t Hou 5 8404 GH Langezwaag 0513 – 61 52 28
erik-martine@hetnet.nl
Rinse Spits ouderling / scriba Schansburg 48 8401 SG Gorredijk 06 22 46 56 71
scriba@kerklangezwaag.nl
Tjitske de Jong ouderling Paradys 1 A 8404 BV Langezwaag 0513 – 68 80 21
06 – 10 84 44 09
tjitske.dejong.reidsma@gmail.com
Wietse Bosma beheer website Skoalplein 29 8404 GV Langezwaag 0513 – 68 99 08
06 – 45 63 04 63
webmaster@kerklangezwaag.nl
Debora Zeldenrust beheer Facebook Lang Ein 4 8404 BN Langezwaag facebook@kerklangezwaag.nl
Henk de Vries koster Jister 40 8404 GZ Langezwaag 06 – 29 52 69 72
koster@kerklangezwaag.nl
Jelly Koekoek-de Vries redactie kerkblad De Nije Sleat 9 8403 BJ Jonkerslân 0513 – 61 06 89
06 – 20 68 15 55
kerkblad@kerklangezwaag.nl
commissie communicatie communicatie@kerklangezwaag.nl

Lees meer over

Bezoekadres:

Kerkgebouw:
’t Hou 9
8404 GH Langezwaag

Postadres:

Scriba:
Schansburg 48
8401 SG Gorredijk

E-mailadres

Agenda