Begraafplaats

Bij de kerk in Langezwaag bevindt zich een kerkhof en een begraafplaats. Het onderhoud van het kerkhof en de begraafplaats en ook de administratie wordt gedaan door Henk de Vries. U kunt hem via de e-mail bereiken op begraafplaats@kerklangezwaag.nl of per telefoon 06 – 21 99 48 91.

Het bankrekeningnummer van de begraafplaats is NL08 RABO 0373 7485 74 tnv Ckv Prot. Gem. Langezwaag-Luxwoude-Jonkerslân inz Begraafplaats.

Reglement

Het reglement van de begraafplaats wordt t.z.t. hier toegevoegd.

Tarieven

De tarieven van de begraafplaats worden hier t.z.t. toegevoegd.

Lees meer over

Bezoekadres:

Kerkgebouw:
’t Hou 9
8404 GH Langezwaag

Postadres:

Scriba:
Schansburg 48
8401 SG Gorredijk

E-mailadres

Agenda