ANBI

Dit is de ANBI-pagina van onze kerk.

De informatie op deze pagina is (nog) niet correct. Aan een oplossing wordt gewerkt!

Beleid

Door hier te klikken kunt u het beleidsplan van onze kerk inzien.

Financiële verantwoording

In de verschilkende tabellen hieronder vindt u de meest recente financiële verantwoording van de diaconie en de kerkrentmeesters.

Verantwoording diaconie

Onze diaconie staat bij de Belastingdienst geregistreerd onder RSIN-nummer 824132531.

Het nummer van onze diaconie bij de kamer van Koophandel is 85775681

Opbrengsten en Baten

Begroting 2022 Rekening 2021 Rekening 2020
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen
Bijdragen van leden en anderen
Door te zenden collecten en giften
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal/landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A
Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)
Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)
Resultaat naar Algemene reserve (D)

 

Verantwoording kerkrentmeesters

Onze kerkrentmeesters staan bij de Belastingdienst geregistreerd onder RSIN-nummer 824132488

Opbrengsten en Baten

Begroting 2022 Rekening 2021 Rekening 2020
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen
Bijdragen van leden en anderen
Door te zenden collecten en giften
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal/landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A
Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)
Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)
Resultaat naar Algemene reserve (D)

Lees meer over

Bezoekadres:

Kerkgebouw:
’t Hou 9
8404 GH Langezwaag

Postadres:

Scriba:
Schansburg 48
8401 SG Gorredijk

E-mailadres

Agenda