Activiteiten

Palmpasenstokken maken

Jaarlijks worden er op de zaterdag voorafgaand aan Palmpasen door de kinderen palmpasenstokken gemaakt. In 2024 is dat op zaterdag 23 maart.

Startzondag

Op de startzondag (in september) wordt elk nieuw winterseizoen gestart.

Cantorij

De cantorij levert een bijdrage aan verschillende diensten, wanneer dat het geval is komt hier aanvullende informatie. Ook vindt vermelding plaats op de pagina’s ‘Actuele informatie voor gemeenteleden’ en ‘Kerkdiensten’.

Op dit moment is de cantorij niet actief.

Bijeenkomsten Vorming en Toerusting

Klik hier voor het programma van de Commissie Vorming en Toerusting voor het seizoen 2023-2024.

Lees meer over

Bezoekadres:

Kerkgebouw:
’t Hou 9
8404 GH Langezwaag

Postadres:

Scriba:
Schansburg 48
8401 SG Gorredijk

E-mailadres

Agenda