Floralia

Terug naar 1912

Al meer dan 100 jaar wordt in Langezwaag het dorpsfeest ofwel het Floraliafeest gevierd. De historie van het huidige Floraliafeest gaat terug naar 1912. In die tijd werden in vele dorpen stekjes aan kinderen uitgedeeld die zij in het najaar konden laten keuren, gevolgd met een prijsuitreiking. Dat initiatief werd hier door dominee J.M. Natzijl omarmt en zo werden in juni 1912 de eerste stekjes uitgereikt aan leerlingen van de basisscholen in Jonkerslân (36 stuks), Langezwaag (68 stuks) en Luxwoude (50 stuks). Dit volgt uit het kasboek dat nog in origineel in het dorpsarchief aanwezig is.

Pagina uit kasboekje met eerste ontvangsten in juni 1912

Al snel groeide het opkweken van stekjes door tot het organiseren van een groot feest. Lange tijd werd dat feest georganiseerd door een bestuur afkomstig uit de drie dorpen met onder meer de hoofden der school, onderwijzers, de dominee en diverse veehouders. Het feest werd gehouden op een weiland aan ’t Hou en bestond in 1936 uit diverse wedstrijden voor versierde voorwerpen, huisvlijt, vrouwelijke handwerken, kegelen en tellen, raden en schatten. Ook kwamen vaak vee-tentoonstellingen en veekeuringen voor. En natuurlijk hoort bij feest, muziek (in die jaren van Jan de Bos) en ook toneel.

Het bestuur van 1922

Tot 1945 waren overigens twee verenigingen verantwoordelijk voor het feest in het septemberweekend in Langezwaag. Namelijk de Vereniging voor volksvermaken en de Vereniging Floralia. Vanaf 1945 organiseert elk dorp zijn eigen feest. Nog steeds, na meer dan 110 jaar, organiseert Floralia Langezwaag in september het dorpsfeest in Langezwaag.

Het feest tegenwoordig

Nog steeds komen de inwoners van Langezwaag bijeen om in september een super mooi feest te vieren. En nog steeds vindt het feest in beginsel plaats tijdens het eerste weekend van september. Soms wordt een uitzondering gemaakt, als dat weekend ook het laatste weekend van de zomervakantie is. Tijdens het feestweekend is het op de parkeerplaats van ’t Paradyske op vrijdag, zaterdag en zondag een drukte van jewelste.

De indeling van het dorpsfeest is de laatste jaren steeds grofweg hetzelfde. Vrijdag overdag proeven alle (school)kinderen van Langezwaag het eerst aan het feest. In samenwerking met de school worden dan allerlei leuke en uitdagende spellen aangeboden voor de peuters, de kleuters en de oudere schoolkinderen. Vrijdagavond bestaat meestal uit drie delen, namelijk eerst ‘Langsweagen’ s got talent’ (voor de schoolgaande kinderen), dan de buurten die optreden en tenslotte de afsluiting met een DJ. Op zaterdagmiddag komen de buurten weer in touw en strijden tegen elkaar met jaarlijks verschillende spellen. Zaterdagavond treedt elke keer een goede band op. Op zondagochtend bijt de kerk het spits af met een tentdienst. In de middag wordt meestal een ‘merke’ gehouden, met diverse hapjes, de palingrokers, muziek en diverse activiteiten. Op zondag eindigt het feest met weer een fantastische band.

Een aantal jaar werd ook op de donderdagavond nog een programma aangeboden, in het bijzonder voor de ‘wat oudere bewoners’ uit het dorp. In 2016 trad de Fryske cabaretgroep GeDoBr op, in 2017 Klún & Knoffelhakke en in 2018 Griet Wiersma & Minze Dijksma. Degene die geen vervoer had naar de tent, kreeg vervoer aangeboden. Toch bleek deze avond geen ‘blijvertje’, want de belangstelling was in 2018 helaas tot een dieptepunt gedaald.

Voor zover bekend, is elk jaar – ook in de tweede wereldoorlog – het Floraliafeest georganiseerd. Dat was slechts anders in 2020 toen door corona (COVID-19) geheel geen feest kon worden georganiseerd. In 2021 konden ook de meeste dorpsfeesten niet doorgaan. Toch lukte het Floralia Langezwaag om in 2021 tussen de diverse lockdown’s in en ondanks alle beperkende maatregelen toch een Floralia Open-air te organiseren. Daarbij werd een wandeltocht door het dorp georganiseerd waarbij alle buurten een kleine activiteit organiseerden, op zaterdagavond trad Stageline op en op zondag Straight on Stage. Ook was dit de eerste keer dat we live Formule 1 keken met Max Verstappen op Zandvoort.

Bands en optredens

Elk jaar weer mag Langezwaag zich ook weer verheugen op goede muziek. Al vele jaren verzorgt Android (Marc Burger) een groot deel van het weekend de techniek en levert hij goede DJ’s zoals DJ Lars en DJ Ruud. Op zondag hebben de afgelopen jaren diverse solo-artiesten opgetreden zoals Mente Rosema, Sander Metz en Gaatze Bosma.

Het muzikale hoogtepunt wordt elk jaar uiteraard gevormd door de bands die optreden. De laatste jaren hebben de volgende bands opgetreden:

Bands op zaterdag: Sensation (2016), Jetset (2017), Vangrail (2018 en 2022), The Originals (2019), Stageline (2021) en Smuk (2023)

Bands op zondag: The Bounty Hunters (2017 en 2018), Straight on stage (2019, 2021 en 2022), De Suskes (2023)

Bloemen en bloemencommissie

De naam ‘Floralia’ is er uiteraard niet voor niets. De grondslag van het feest waren de stekjes die door de kinderen werden opgekweekt. Ook allerlei andere bloemen gerelateerde activiteiten stonden jarenlang centraal. Vele jaren organiseerde de bloemencommissie al deze activiteiten. De laatste jaren in het dorpshuis, daarvoor in de consistorie van de kerk. Niet alleen de expositie van de opgekweekte stekjes, bloemen en bloemstukjes, maar tevens de – 100 jaar oude – activiteiten als raden, tellen en schatten. Ook werden jarenlang de tuinen in Langezwaag beoordeeld en eventueel beloond met een prijs.

Afwisseling was er ook genoeg met bijvoorbeeld ‘pimp je klomp’ of ‘pimp je hoed’, het bakken van een overheerlijke taart of het maken van allerlei knutsels. Helaas werd de interesse vanuit het dorp en het bezoek aan het dorpshuis steeds minder. Dat heeft de bloemencommissie in 2022 doen besluiten om er helaas mee te stoppen.

Buurtspelen

Vanaf 2016 strijden de buurten tijdens het dorpsfeest tegen elkaar in het kader van de buurspelen en voor het winnen van de jaarlijkse buurtbokaal. In het eerste jaar deden zes buurten mee, in 2023 waren dat er zelfs tien. Namelijk het Paradyske, De Finne, ’t Hou, de Hegedyk, ’t Skoalplein, de Tsjerkeleane, de Klamp, ’t Skeane Boerke, de Jister en Lang Ein / Lytse Wyngaerden. Elk jaar wordt een thema vastgesteld, dat als rode draad door het weekend loopt en waaraan een deel van de activiteiten voor de buurtbokaal zijn gekoppeld. Een grote vaste waarde is daarbij het optreden op vrijdagavond, waarbij sommige buurten een show weggeven die niet zou misstaan bij Holland ’s got talent. Ook is het inmiddels traditie dat op zaterdag de buurten tegen elkaar strijden (meestal in de tent) met allerlei simpele (maar niet altijd eenvoudig uitvoerbare) en leuke spelletjes. Het fanatisme druipt er dan van af.

Maar er zijn ook allerlei wisselende onderdelen geweest de afgelopen jaren:

 • BuurtBBQ (2017), waarbij de buurten een weggooi-BBQ kregen en ieder dezelfde stukken vlees kreeg en een vakjury moesten overtuigen van hun BBQ-kunsten
 • Een pubquiz waarbij allerlei vragen over Langezwaag werden gesteld
 • Buurtvlog (2022)
 • Spijkerslaan (2022)
 • Oma’s gehaktbal (2023)
 • Een popquiz (2023)

Overigens staat elk jaar een thema centraal. Dat waren achtereenvolgens Fryslân (2016), sprookjes (2017), landen (2018), kleuren (2019), film (2022) en tijdmachine (2023).

In 2022 en 2023 hebben de buurten als onderdeel van de buurtspelen ook een video gemaakt. Deze zijn te vinden op het YouTube kanaal van Floralia Langezwaag.

Ereleden

Floralia Langezwaag kent een aantal ereleden. Het criterium om als erelid te worden aangemerkt is dat de persoon 15 jaar lid van het bestuur is geweest.

De volgende personen zijn de ereleden:

 • Jappie Brandenburg
 • Sjoerd de Jager
 • Katrinus Merkuur
 • Siebe van Veenen
 • Jan de Vries
 • Thea van der Spoel
 • Herna Huisman

 

Programmaboekje

Al vele decennia komt een programmaboekje uit. De programmaboekjes van de laatste jaren zijn hieronder opgenomen:

Nieuws

Lees meer over

Agenda

Bestuursvergadering Plaatselijk Belang
5 juni 2024
Repetitie gelegenheidskoor
6 juni 2024
Langsweachster Musykjûn
8 juni 2024
Avondvierdaagse
18 juni 2024
Avondvierdaagse
19 juni 2024
Avondvierdaagse
20 juni 2024
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw