22 december 2023

Oudjaarsdag

De voorgaande jaren bent u van ons gewend dat wij op oudejaarsdag een kinderdisco organiseerden. Hiervoor ontvingen wij altijd een subsidiebedrag van de gemeente die deels toereikend was om een discotheek in te huren en ook de bijkomende kosten deels te dekken. Daarnaast deed het dorpshuis er dan nog wat bij. Zoals begin dit jaar al door ons is aangekondigd is het subsidie bedrag door de gemeente aanmerkelijk verlaagd. Daarnaast zijn de kosten voor de inhuur van een discotheek voor een paar uurtjes, relatief gezien, behoorlijk hoog geworden. Omdat het verder een activiteit is waarbij nauwelijks inkomsten zijn, met daarbij ook inachtneming van de achter ons liggende magere coronajaren, heeft ons als bestuur doen besluiten vooreerst met deze activiteit te stoppen.

Meer

Lees meer over

Adres:

Stichting Dorpshuis Langezwaag
Paradys 8
8404 BV
Langezwaag

Contact

0638590994

Bankgegevens

Rabobank te Gorredijk
NL62RABO 0 3258.46.286
KvK: 01119322

Agenda

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw