t Klaverbledtsje  de dorpskrant van Langezwaag eo.

De inwoners van Langezwaag. krijgen sinds juli ’13 ,  huis aan huis de dorpskrant

’t Klaverbledtsje in de brievenbus. De inhoud is zeer divers namelijk een agenda van activiteiten  die in het dorp plaats vinden , mededelingen van verenigingen, reportage van bedrijven , column’s , sportinformatie  en nog veel meer. Dat dit in de behoefte voorziet blijkt wel uit de vele waarderingen die bij de redactie binnenkomen.
De stichting ’t Klaverbledtsje, die de dorpskrant uitgeeft en de redactie hebben regelmatig overleg om de kwaliteit en de financiële zaken te bewaken. Nieuwe ideeën en suggesties worden besproken en indien mogelijk , toegepast om de inhoud en leesbaarheid te bevorderen. De redactie is uiteindelijk  verantwoordelijk voor de definitieve inhoud van de dorpskrant.

In ’t Klaverbledtsje zijn ook een aantal bladzijden gereserveerd voor adverteerders . Zij kunnen bedrijf promoten met een advertentie en komen ook in aanmerking voor een bedrijfs reportage. Uit opmerkingen van lezers blijkt dat deze reportages veel worden gelezen. Met de advertentie inkomsten en de vrijwillige bijdrage van de lezers kunnen de acht uitgaves die we jaarlijks realiseren, worden bekostigd.

Een andere onmisbare schakel is de inzet van vrijwilligers die het stichtingsbestuur, redactie en de bezorgers bemensen. Deze inzet van alle bovengenoemde mensen is er voor om de leefbaarheid  in Langezwaag. te bevorderen en dan is het van essentieel belang dat we van elkaar weten wat er allemaal gebeurd in de ‘samenleving’ van ons mooie dorp. Elke schakel is daar in belangrijk en in de dorpskrant ‘t Klaverbledtsje moet een ieder daar een podium in kunnen krijgen.

Bestuur  en redactie  van ’t Klaverbledtsje.

Langezwaag.